Jesteśmy jedyną firmą która gwarantuje montaż okien i drzwi w 7 dniu
Jesteśmy jedyną firmą która gwarantuje montaż okien i drzwi w 7 dniu

Polityka Prywatnośći

Polityka Prywatności Serwisu

1.Administratorem serwisu internetowego, umieszczonego pod adresem http://gerda.biz.pl/ (dalej „Serwis”) a zarazem administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach Serwisu jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MARPOL” Marek Palusiński, ul. Majakowskiego 38, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-001-78-38, REGON: 271176453 (dalej „Administrator”).

2.Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady i zakres przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających i korzystających z funkcji udostępnianych przez Serwis.

3.Dane osobowe użytkowników, przetwarzane przez Administratora obejmują:

a) adres e-mail

b) numer telefonu

c) imię i nazwisko

4.Powyższe dane przekazywane są Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Serwisu.

5.Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub

w celu przesłania oferty, w razie złożenia przez użytkownika stosownego zapytania.

6.W szczególności dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu ze strony Administratora. Administrator będzie kontaktował się z użytkownikami Serwisu za pomocą adresu poczty elektronicznej przekazanego przez użytkownika lub przy użyciu podanego numeru telefonu.

7.Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane przez Administratora jakimkolwiek podmiotom trzecim z wyjątkiem organów państwowych, uprawnionych do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

8.Samo przeglądanie Serwisu przez użytkowników nie wymaga podawania danych osobowych, jednakże dla skorzystania z usługi Administratora podanie danych osobowych jest niezbędne.

9.Serwis wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania reguluje Polityka plików cookies, zamieszczona pod adresem http://oknanet.nazwa.pl/solidnafirmacom/?page_id=30

10.Zmiana podanych danych osobowych może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres biuro@solidnafirma.com , lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.W ten sam sposób dane osobowe użytkownika mogą zostać także usunięte, przy czym Administrator zastrzega sobie dalsze przetwarzanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych transakcji lub innych tytułów. Zmiana, usunięcie jak również wgląd użytkownika w przetwarzane dane, które go dotyczą mogą być dokonane przez użytkownika w każdy czasie.

11.Dane osobowe użytkowników zabezpieczane są poprzez wykorzystanie protokołów szyfrowania

12.Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

13.Użytkownik ma w każdym czasie możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych, ich zmiany, uzupełnienia, aktualizacji lub usunięcia. Kontakt z Administratorem możliwy jest w sposób wskazany w pkt 10 powyżej lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Serwisu.