Jesteśmy jedyną firmą która gwarantuje montaż okien i drzwi w 7 dniu
Jesteśmy jedyną firmą która gwarantuje montaż okien i drzwi w 7 dniu

Szyby zespolone

Szyby zespolone – powstają w procesie technologicznym w wyniku połączenia dwóch lub trzech szyb pojedynczych, oddzielonych pomiędzy sobą ramką dystansową.

p003_0_1 p003_0_2 p003_0_3 p003_0_4 p003_0_5

Obecnie w standardzie przestrzeń międzyszybowa wypełniana jest gazem – Argonem lub Kryptonem. Gazy te są cięższe od powietrza co powoduje iż cząstki w przestrzeni międzyszybowej nie przemieszczają się swobodnie lecz tworzą swojego rodzaju ekran ochronny. Przez wprowadzenie gazu do przestrzeni międzyszybowej uzyskujemy lepsze współczynniki przenikalności cieplnej oraz lepsze tłumienie dźwięków.

Szyby zespolone mogą występować w rozmaitej konfiguracji i budowie w zależności od zastosowania, wymagań i potrzeb rynku. Najbardziej powszechnym typem szyby zespolonej jest zestaw szybowy o budowie: 4/16 Argon/4 ze szkłem niskoemisyjnym i o współczynniku U=1,1. Zestaw taki najczęściej nosi nazwę szyby zespolonej termoizolacyjnej.

 Szkło niskoemisyjne – to generalnie zwykłe szkło płaskie, pokryte z jednej strony warstwą selektywną dla różnych długości fali. Warstwa ta nie ma wpływu na promieniowanie słoneczne, to znaczy, że pozwala, aby światło widzialne oraz promieniowanie cieplne pochodzące od słońca przeniknęły przez nią jak przez zwykłe szkło. Również wygląd tego szkła niczym się nie różni od szkła zwykłego.

Efektem działania szkła niskoemisyjnego jest odbijanie długofalowego promieniowania cieplnego (emitowanego przez urządzenia grzejne, oświetlenie i użytkowników budynków) z powrotem do budynku. Jednakże przezroczysta powłoka wciąż pozwala na przedostawanie się krótkofalowego promieniowania słonecznego. Energia ta jest pochłaniana przez wewnętrzną powierzchnię budynku, a następnie wypromieniowywana do pomieszczeń w postaci promieniowania długofalowego, które z kolei, gdy próbuje wydostać się z budynku, odbijane jest przez powłokę z powrotem do wnętrza.

Bardzo ważnym jest, aby warstwa selektywna (powłoka) była zawsze czysta i sucha, a co za tym idzie zawsze zwrócona w stronę przerwy międzyszybowej w szybach zespolonych lub w stronę drugiej szyby w tradycyjnych oknach dwuskrzydłowych.

zaletą takiego zestawu termoizolacyjnego jest fakt, że temperatura szyby wewnętrznej jest zbliżona do temperatury pokojowej, toteż zjawisko ciągnięcia zimna od okna zostaje wyeliminowane a skłonność do kondensacji pary wodnej na szybie znacznie obniżona. Okazuje się, że możemy siedzieć w pobliżu naszych okien nie odczuwając chłodu. Widać więc jak ważny jest prawidłowy dobór szkła tak, aby można było komfortowo wykorzystać całą powierzchnię naszego mieszkania. Osiągnięcie niskich współczynników przenikania ciepła pozwala na zwiększenie powierzchni oszklenia, zaprojektowanie prostszego i tańszego systemu ogrzewania i zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynku.

Zaletą zestawu termoizolacyjnego jest fakt, że temperatura szyby wewnętrznej jest zbliżona do temperatury pokojowej toteż zjawisko ciągnięcia zimna od okna zostaje wyeliminowane a skłonność do kondensacji pary wodnej na szybie znacznie obniżona. Okazuje się, że możemy siedzieć w pobliżu naszych okien nie odczuwając chłodu. Widać więc, jak ważny jest prawidłowy dobór szkła tak, aby można było komfortowo wykorzystać całą powierzchnię naszego mieszkania. Osiągnięcie niskich współczynników przenikania ciepła pozwala na zwiększenie powierzchni oszklenia, zaprojektowanie prostszego i tańszego systemu ogrzewania i zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynku.